232 463 34 99
539 662 28 33
ENGLISH

+90 232 463 34 99

+90 539 662 28 33

info@barisgoruntuleme.com

Canon Aquilion Prime SP 160, Çok Kesitli Helikal BT Tarayıcı

Merkezimizde CANON AQUILION PRIME SP 160, ÇOK KESİTLİ HELİKAL BT TARAYICI ile hizmet vermekteyiz.

Aquilion Prime SP, coneXact yeniden yapılandırma algoritmasını kullanarak dönme başına 160 kesit üretebilen 80 satırlı detektöre sahip çok kesitli sarmal bilgisayarlı tomografi sistemidir.

Yüksek hızlı dönme özelliği (0,35 sn), hızlı veri alınmasını sağlar ve tarama sürelerini kısaltırken, hızlı yeniden yapılandırma ünitesi ise çıktıyı daha da hızlandırarak (rekon zamanı:50 imaj/sn) teşhis için gerekli zamanı azaltır. Örneğin; beyin BT 5-6 sn, toraks BT 3-4 sn, tüm batın BT 6-7 sn. gibi kısa sürelerde tamamlanabilmektedir. Bu özellik sadece çekim hızını arttırmakla kalmayıp, harekete bağlı artefaktları engellemekte, radyasyon maruziyetinde de ek azalma sağlamaktadır. Kesit kalınlığının 0.5 mm olması cihazın, oluşturduğu kesintisiz inceleme alanı ve benzersiz uzaysal çözünürlük nedeni ile kaliteli görüntüler vermesini sağlamaktadır.

GANTRİ AÇIKLIĞI:

Gantri, bilgisayarlı tomografi sistemindeki mevcut en büyük boyut olan 780 mm genişliğe sahiptir. Aquilion 160 Kesitli BT acil tarama veya bariatrik hasta çalışmaları gibi standart dışı koşullarda kullanımlar için de ideal bir sistemdir.

EN DÜŞÜK DOZ:

Canon’un 4. nesil geliştirilmiș tekrarlı yeniden yapılandırma AIDR 3D (Adaptif İteratif Doz Azaltım 3D) teknolojisi, otomatik akım modülasyon yazılımı SUREExposure 3D’ye tamamen entegre edilerek hasta doz optimizasyonundaki varsayımlar süreçten çıkarılmıștır. Ayrıca X-ray jeneratörü ve hasta arasına özel olarak tasarlanmış filtre eklenmiştir. Pure Vision Optics filtresi sayesinde düşük enerjiye sahip fotonlar filtrelenmekte daha homojen bir X-ray ışın spektrumu elde edilmektedir. Böylece:

Hasta boyutuna ve SUREExposure ayarlarına göre en düșük kV seçilerek maruziyet dozu otomatik olarak %75’e kadar azaltılmıștır.
Pure Vision Optics filtresi sayesinde daha az dozla düşük kontrast ayırt ediciliği iyileştirilmiş ve tanısal olarak daha kaliteli görüntüler elde edilmektedir.
Pure Vision Optics sayesinde vücut tomografilerinde, eşdeğer LCD değerlerinde bu ek filtreye sahip olmayan diğer tomografi cihazlarına göre %20 ila %31 arasında ekstra doz azaltımı sağlanabilmektedir.
Bu özelliklerin sağladığı güvenlik pediatrik çekimlerde daha da önem kazanmaktadır.

METAL ARTEFAKT GİDERİCİ:

SEMAR (SINGLE ENERGY METAL ARTEFACT REDUCTION) teknolojisi ile metal artefaktların sanal olarak giderilmesi için kullanılan algoritma ile daha net ve güvenli bir teșhis için implant, destek kemiği ve bitișik yumușak dokuların görselleștirilmesi sağlanmıştır.

KARDİYAK ÇEKİMLER:

Hareketli bir organ olan kalbe ait çekimlerde kullanılan ECG GATED SCAN & RECON Sistemi sayesinde, Koroner BTA taraması uygulanan bir hastanın, başta kalp ve çevreleri olmak üzere, spesifik kardiyak fazlarına ait görüntüler, koroner arterlere ait morfolojik bilgiler çok kısa bir sürede ve yüksek çözünürlükte elde edilebilmektedir. ECG duyarlı sinyal kullanıldığında, kalp atıș hızına göre ışın gönderilerek hasta dozu azaltılabilir. Bu sayede kalbin göreceli olarak durduğu așamada kalp görüntülerini almak mümkün olup, kalp bölgesi için daha iyi görüntü kalitesi elde edilir.

Bu sistem ile:
Hedef yapılardaki görüntüler arasında kalp hareketine bağlı olarak meydana gelen varyasyonları en aza indirgenir.
Hareketi dondurarak en yüksek çözünürlükteki görüntü elde edilir.
Spesifik kardiyak fazların rekonstrüksiyonu ham veriler için EKG bilgisi aracılığıyla yapılması sağlanır.
EKG dalga form verileri gözlemlenebilir ve R-dalga tetiklenme pozisyonu düzenlenebilir.
X-ışın çıktısının modülasyon ve kontrolü (AÇMA/KAPAMA) EKG doğrultusunda yapılabilir
Kardiyak fazların rekonstrüksiyonu imageXact veya phaseXact aracılığıyla yapılabilir.

BT cihazlarının Cihazımızda tüm ileri BT incelemeleri yapılabilmektedir, bunlar arasında;

FARKLI ALANLARI FARKLI TEKNİKLERİ ARDARDA KULLANARAK TARAMA SAĞLAYAN SÜREKLİ ÇEKİM ÖZELLİĞİ: VARIABLE HELICAL PITCH

Bu yazılım ile hızlı bir masa hareketi değişimi ile çekim esnasında sırası ile önce helikal sonra EKG tetiklemeli tarama ve tekrar helikal tarama yapabilmektedir. Örneğin torakal olarak başlayan çekim kardiyak ile devam etmekte lomber ile sonlanarak kesintisiz bir süreç sağlanmaktadır. Böylece;
Hızlı ve Güvenilir
Tek bir taramada üç farklı protokol
Daha düşük doz ve daha düşük kontrast madde maruziyeti sağlanmaktadır.

SURE SUBTRACTION SCAN SYSTEM

Kontrastlı ve kontrastsız iki görüntünün otomatik olarak birbirinden çıkartılmasını sağlayarak özellikle damar yapılarına ait lezyon ve plakların etkileri daha yüksek doğrulukta değerlendirilebilir. Hasta ve hekimin zamanı verimli kullanılmış olur.

DENTAL BT Yazılımı ile özellikle diş implant ve cerrahi operasyon planlamaları için gerekli olan dental kanal çapı, sinire olan mesafe, kemik yoğunluuğu, 3D projeksiyon ve implant uygulama açısı gibi ölçümler milimetrenin yarısı hassasiyetinde ve düşük doz tekniği ile otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

Merkezimizde bulunan CANON AQUILION PRIME SP 160, ÇOK KESİTLİ HELİKAL BT yapılabilen tetkikler arasında bazıları:
Beyin BT anjiyo
Karotis ve vertebral BT anjiyo
Toraks BT Anjiyo
Pulmoner BT anjiyo
Abdominal BT anjiyo
TAVİ Planlama
EVAR Planlama
Alt ekstremite anjiyo
Üst ekstremite anjiyo
Koroner BT anjiyo (kalp anjiyosu)
Kalsiyum skorlama
Kardiyak Fonksiyonel Analiz
Sanal kolonoskopi
Sanal Bronkoskopi
BT ürografı
Sanal endoskopık incelemeler
Venografiler
Ultra Düşük Doz Thoraks Takip
Akciğer Nodül ve Buzlu Cam Dansite Analizi
Cerrahi Planlamalar için yeni nesil Fotorealistik 3D Projeksiyon (GIR)
olarak sayılabilir.

Bize Ulaşın


  • +90 232 463 34 99

  • +90 539 662 28 33

  • +90 232 463 86 82

  • info@barisgoruntuleme.com

  • 1420 Sokak No:78/A Alsancak / İzmir

Copyright © Barış Tıbbi Görüntüleme Merkezi | Tüm Hakları Saklıdır.