Kurucumuz Dr.Fuat Güldal'ı saygıyla anıyoruz.

AÇIK MR

Merkezimizde iki adet AÇIK MR (Philips) bulunmaktadır.   

Ege bölgesinde diffüzyon ağırlıklı çekimlerin yapılabildiği açık MR sadece merkezimizde bulunmaktadır.

 • Açık MR’lardan hangi hasta grupları yararlandırılabilir?
 • Açık MR’larda hangi görüntülemeler yapılabilir?

Açık MR’lardan hangi hasta grupları yararlandırılabilir?

Açık MR’larımızdan;

 • İstenen görüntüleme yönteminin uygun olduğu tüm hastalar
 • Kilo sorunu olan hastalar (maks kapasite 210 kg)
 • Ankilozan spondilit, kifoz vb vücut şekil bozuklukları nedeni ile kapalı MR’da pozisyon verilmesi güç hastalar
 • Astım, kalp, hipertansiyon hastaları
 • Kapalı yer korkusu olan hastalar
 • Vücutlarında kurşun, saçma, iğne, metalik parçalar, vücuda takılı bazı metalik enstrümanlar, metalik kalp kapakçığı, platin-titanyum dışı eski protezleri bulunan hastalar yararlanabilirler.

Açık MR’larda hangi görüntülemeler yapılabilir?

Açık MR’laımızda ;

 • Tüm vücut bölgeleri ve organların kontrastsız görüntülemeleri, 
 • Tüm vücut bölgeleri ve organların kontrastlı görüntülemeleri, 
 • Diffüzyon MR görüntülemeleri, 
 • Dinamik MR görüntülemeleri, 
 • MR Anjio görüntülemeleri

gerçekleştirilmektedir.