Kurucumuz Dr.Fuat Güldal'ı saygıyla anıyoruz.

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

Merkezimizde bulunan 128 satır ve 64 kesitli bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı kardiyak çalışmalar dahil tüm çekimleri başarı ile gerçekleştirirken optimal x ışını yayarak hastaların gereksiz ışın almasını engellemektedir.

BT nedir?

BT, CT, Bilgisayarlı Tomografi, Kompüterize  Tomografi farklı şeyler midir?

BT Ne için kullanılır?

BT ile görüntüleme nasıl yapılır?

BT nasıl çekilir?

BT çekimi öncesi nasıl bir hazırlık yapmalıyım?

BT çekiminden önce nelere dikkat etmeliyim:  Güvenlik

UYARI: HAMİLE İSENIZ YA DA HAMİLE OLMA ŞÜPHENIZ VARSA MUTLAKA TEKNİSYENİMİZE BİLDİRİNİZ.

Bilgisayarlı tomografi nedir?

Bilgisayarlı tomografi, insan vücudunun içinin ayrıntılı görüntülerini elde etmek için x-ışınlarını ve bilgisayar teknolojisini kullanan tıbbi bir cihazdır.

BT, CT, Bilgisayarlı Tomografi, Kompüterize  Tomografi farklı şeyler midir?

Hayır, hepsi aynı anlama gelen isim ya da kısaltmalardır.

Bilgisayarlı tomografi ne için kullanılır?

Bilgisayarlı tomografi ile baş ve vücudun her bölümünün görüntüsü alınabilir.  Röntgenin aksine hem kemiklerin hem de kas, organ, büyük damarlar, beyin ve sinir gibi yumuşak dokuların görüntülenmesini sağlar.

Bilgisayarlı tomografi ile görüntüleme nasıl yapılır?

Bilgisayarlı tomografi cihazı x-ışını kaynağı, dedektör ve bilgisayardan oluşur.  X ışını kaynağı ve dedektör, kalın bir çember muhafaza içerisindedir. Hasta, görüntüleme yapılmak istenen bölge cihazın içinde kalacak şekilde çemberin ortasındaki yatağa yatırılır.  Çekim sırasında çemberden yayılan x ışınları vücudunuzdan geçer.   Vücut dokusu yoğunluğuna göre x ışınlarını az ya da çok geçirir. Dedektörler, vücudunuzdan geçen ışınların şiddetini ölçer.  Bu bilgi bilgisayar tarafından görüntü haline getirilir. 

Bilgisayarlı tomografi nasıl çekilir?

Bilgisayarlı tomografi cihazları radyolojik görüntüleme alanında eğitimli teknisyenlerimiz tarafından kullanılır.  Teknisyenimiz sizi tomografi makinesinin ortasında bulunan yatağa yatırır ve görüntüsü alınmak istenen bölge makinenin içinde kalacak şekilde yatağı ayarlar.  Teknisyenimiz bilgisayarı kontrol etmek için yan odadadır ancak camdan sizi izler ve dahili haberleşme sistemimiz sayesinde sizinle iletişimi sağlar. Net görüntü almak için kıpırdamadan durmak gerekir.  Çekim sırasında teknisyenimiz nefesinizi tutmanız ve bırakmanızı isteyebilir. Farklı çekim özelliklerine göre 3 sn ile 20 dakika arasında tamamlanır.

BT çekimi öncesi nasıl bir hazırlık yapmalıyım?

Bazı BT çekimleri için herhangi bir hazırlık yapmanıza gerek olmamakla birlikte bazıları için özel hazırlık gerekebilir. Herhangi bir hazırlık yapmanız gerekip gerekmediği, gerekiyorsa bu hazırlıkların neler olduğu konusunda randevu sekreterlerimiz ya da çekim ekibimiz size bilgi verecektir. Karın ve kalça bölge çekimleri için, daha net görüntü alabilmek için çekimden önce özel bir içecek içmeniz istenebilir.  Bazı çekimlerde damardan kontrast madde enjeksiyonu gerekebilir. 

BT çekiminden önce nelere dikkat etmeliyim:  Güvenlik

Bilgisayarlı tomografi, hamile kadınlar için tehlikeli olabilir.  Mümkünse bu hastalar bilgisayarlı tomografiye girmemelidir. Şeker hastalığı olan hastalarımızın teknisyenlerini bilgilendirmesi gerekir. Bu hastalara kontrast madde verilirken özel iğne ucu kullanılmalıdır. Diyaliz hastaları ile böbrek yetmezliği olan hastalarda kontrastlı çekim yapılacaksa  önceden üre  kreatinin değerleri bakılmış olmalıdır. Tomografiye girmeden önce üzerinizdeki metal eşyaları çıkartmanız istenecektir. Bu güvenlikten çok çekim kalitesi ile ilgilidir.